Virksomheden leverer omfattende bistand i forbindelse med rådgivning til enkeltpersoner og juridiske personer i civile sager, især i civilret og procedure i civile sager. Vi giver direkte rådgivning gennem deltagelse i møder med kunder, udarbejder udkast til dokumenter og aftaler og tage del i forhandlingerne, fremtræder som agenter for domstolene i alle tilfælde.
Omfanget af de undersøgte sager af advokatfirmaer i særdeleshed omfætter: