2011-11-18
Prezydent Miasta Szczecina w sprawie Strefy Płatnego Parkowania niesłusznie zajął kwotę 14.371,80 zł na rachunku bankowym Klienta Kancelarii. Po przeprowadzonym postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym kwota została zwolniona spod egzekucji, a sprawa została wygrana.