Można wygrać ze Strefą Płatnego Parkowania - Głos Szczeciński - 03.11.2009r.

2009-11-04
 Można wygrać ze Strefą Płatnego Parkowania
Data ukazania się materiału: 03.11.2009
Źródło: Głos Szczeciński

Znaczna ilość zawiadomień wystawianych przez pracowników Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie może być nieważna. Na "mandatach" mylone są ulice, nazwy samochodów, brakuje podpisów, a niekiedy znajdują się sprzeczne informacje. Ponadto pracownicy Strefy traktują każdy "mandat" jako wystawiony prawidłowo, nawet jeżeli posiada braki formalne lub znajdują się na nim błędne informacje.

Artykuł można przeczytać pod adresem: gs24.pl
a także pod adresem: www.wspolczesna.pl

Odwołani członkowie zarządu spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej późniejsze zobowiązania, nawet jeśli figurują w dawnym Rejestrze Handlowym (RHB).

2009-10-30
Odwołani członkowie zarządu spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania nawet jeśli figurują w dawnym Rejestrze Handlowym B (RHB). Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. określoną w art. 299 KSH ponoszą osoby, będące członkami zarządu w czasie, gdy niezaspokojona przez spółkę wierzytelność stała się wymagalna, a jednocześnie były członkami zarządu w czasie właściwym do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki.